Menu

Duyurular


Tıkanan Deniz Süzgeçleri Yüzünden Geminin İtici Gücü ve Manevra Yapabilme Yeteneğinin Kaybı

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0449-336 = 19/08/2010


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 18/08/2010 tarih ve  3768-406/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

Lloyd’s Register Gözetim Ltd. Şti.’nin 13 Ağustos 2010 tarihli gönderilen ekli e-posta mesajına atfen;

 

“İlgi e-posta mesajı Ek’inde Odamıza gönderilen, “Tıkanan deniz süzgeçleri yüzünden geminin itici gücü ve manevra yapabilme yeteneğinin kaybı hakkında, Sector Houston – Galveston Deniz Güvenliği Bilgisi Bülteni 11-10’da”, 27 Temmuz 2010 tarihinde yayınlanan bir yazıda, gemilerin deniz süzgeçlerinde deniz döküntüleri ve küçük balıkların birikmesi dolayısıyla derin draftlı en az altı geminin olumsuz şekilde etkilendiği bildirilmektedir.

 

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Houston Gemi Kanalı dar olup, gemilerin tam manevra yapabilme yeteneğine sahip olmalarını gerektirdiği için, tıkanan deniz süzgeçleri yüzünden gemi işletmecilerinin itici güç kaybına  dair ikaz edici işaretlere çok dikkat etmeleri büyük önem taşımaktadır.  ABD’de, Houston – Galveston bölgesinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı Birimleri itici güçle ilgili durumları izlemek suretiyle bu hususta gemi işletmecileri ile birlikte çalışmaktadırlar.  İlgi yazı Ek’indeki Bülten’de, The Sector Houston-Galveston Önleme Dairesi Soruşturma Bölümü’nün, söz konusu bültenle ilgili endişeler ve sorular hususunda yardımcı olabileceği bildirilerek irtibat bilgileri verilmiştir.

 

İlgi e-posta mesajı Ek’indeki Sector Houston-Galveston Deniz Güvenliği Bilgisi Bülteni 11-10 ve Odamızda yapılan Türkçe çevirisi ilişikte sunulmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

EKLER:

Ek-1: İlgi e-posta mesajı Ek’i Bültenin Türkçe çevirisi.

Ek-2: İlgi e-posta mesajı Ek’i Sector Houston-Galveston Bülteni 11-10.

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz