Menu

Duyurular


Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Hk.

SİRKÜLER NO: 11.5/ 469-398 = 15/07/2015
 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: ilgi Yönetmelik
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz