Menu

Duyurular


Ticaret Gemilerinin Teknik Durumları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten...

SİRKÜLER NO: 20.1 / 0168-129 = 15/03/2010

 

12 Mart 2010 tarih ve 27519 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Ekli “Ticaret Gemilerinin Teknik Durumları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığının 2/11/2009 tarihli ve 37163 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 1/3/2010 tarih ve 2010/193 sayı ile kararlaştırılmış olup, anılan karar ekte sunulmuştur.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 2010/193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz