Menu

Duyurular


Ticaret Gemilerinde Emniyetli Bölme uygulaması

SİRKÜLER NO: 13.7 / 507-386 = 20/09/2010


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 16/09/2010 tarih ve 4113-451/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 14.09.2010 tarih ve 29170 sayılı yazısına atfen;

 

İlgi yazıyla, Deniz Güvenlik Merkezi / Afrika Boynuzu (Maritime Security Centre, Horn of Africa) internet sitesinde, Aden Körfezi, Arap Denizi ve Somali Havzasından geçiş yapacak ticari gemilerin, deniz haydutluğuna karşı almaları gereken Koruyucu Tedbirlerin (BMP3- Best Management Practice 3) güncellenerek Haziran 2010’da yayınlandığı ve Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticaret gemilerine duyurulduğu; anılan Koruyucu Tedbirlere istinaden uygulanması gereken tedbirler çerçevesinde, ticari gemiler tarafından alınması gereken aktif ve pasif koruyucu tedbirlere ilave olarak, deniz haydutları tarafından gerçekleştirilebilecek herhangi bir saldırı anında gemi personelinin kendilerini emniyete alabileceği “Emniyetli Bölme (Citadel)” uygulamasının tavsiye edildiği bildirilmektedir.

 

İlgi yazıda, ayrıca, Emniyetli Bölme uygulaması yapılarak, ticari gemi personelinin emniyete alınması ve deniz haydutlarının bu personele ulaşmasının / geminin kontrolünü ele geçirmelerinin engellenmesi ile bölgede bulunan askeri gemilerin deniz haydutlarına müdahalesine zaman kazandırabileceği değerlendirilmekte olup, bölgede görev yapan askeri gemilerin, deniz haydutlarınca saldırıya uğrayan ticaret gemilerine yönelik müdahale usullerinin belirlenmesine yardımcı olmak maksadıyla, müteakip dönemlerde gönderilecek Türk Bayraklı / Türkiye Bağlantılı Ticari Gemi Geçiş Bildirim Fakslarında “Emniyetli Bölme (Citadel)” uygulama durumunun da belirtilmesinin önem arz ettiği ifade edilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz