Menu

Duyurular


Ticaret Bakanlığı 2020/4 Sayılı Genelgesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 691-553 = 25/09/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25.09.2020 tarih ve 2546/1059/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 


T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 9 Haziran 2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar" kapsamında hazırlanan "İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar'ın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge"si 9 Eylül 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Genelge ile kullanıcıların istidam edilen nitelikli personelden bir kısmına personel başına yıllık 15.000 ABD Doları tutarını geçmeyecek ücret giderlerinin, bu alanlarda kiralanan arazi ve binaların yıllık 75.000 ABD Dolarını geçmeyen kira giderlerinin "Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu"ndan (DFİF) karşılanarak desteklenmesi düzenlenmektedir. Yine bölge işleticilerinin de taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarlarının % 50'sini geçmemek üzere bir defada kullandıkları 10 yıl vadeye kadar ve 10 milyon ABD Dolarını aşmayan yatırım kredilerinin, faiz veya kar payı giderlerinin % 50'sinin DFİF 'den karşılanmasının söz konusu olduğu,

 

Belirtilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz