Menu

Duyurular


Teşvik Toplantıları Hakkında Duyuru.

SİRKÜLER NO: 12.3 / 410-307 = 21/06/2013
 

 
Sayın Üyemiz,
 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’ nden 20.06.2013 tarihinde alınan e-posta mesajında;
 
Denizcilikle ilgili teşviklerden yararlanma toplantıları ile ilgili Deniz Ticareti Genel Müdürlü tarafından yapılan duyuruların www.denizticareti.gov.tr adresinde orta bölümde yer alan kısmında yayımlanmış olduğu bildirilerek, sektörümüzün faydasına sunulması için ayrıca tarafımıza e-posta mesajı ile de bilgi verildiği bildirilmiş ve Teşvik toplantıları ile ilgili bağlantıya direkt erişimin http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/DTGM/tr/Belgelik/guncel_haber/20130620_120455_64032_1_64480.htmladresinden sağlanabileceği belirtilmiştir.
 
E-posta mesajında ayrıca: Sektör paydaşlarının ve üyelerimizin söz konusu toplantılara yukarıda belirtilen site adresinden kayıt yaparak katılımlarının beklendiği de bildirilmektedir.
 
Bugüne kadar yapılmış ve ileride yapılacak olan konu toplantılar hakkındaki bilgi, söz konusu siteden alınarak üyelerimize kolaylık olması açısından aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır:
 
“AB destekli “Araştırma Odaklı Yenilikçi Kümelerle Örgütlü ve Rekabetçi Bilgi Bölgelerinde Intermodel taşımacılık ağlarına doğru (INTRAREGIO)” projesinin 5. Toplantısı 18-20 Haziran 2013 tarihleri arasında İstanbul Şehir Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Marmara Bölgesi’nde yer alan araştırma odaklı intermodal taşımacılık kümesi ile diğer dört bölgede bulunan kümeler arasında yenilikçi işbirliği alanlarının tespit edilerek, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması amaçlandığı proje toplantısı INTRAREGIO Projesi üst düzey danışma kurulu üyeliğini yürüten Deniz Ticareti Genel Müdürü Dr. Barış TOZAR’ın yanısıra 5 ülkeden 17 kurum ve kuruluşun katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
 
✓TÜRKİYE (MARKA, ITU, KOÇ, UND);
✓İSPANYA (CCTL, CONSULTA EUROPA);
✓ALMANYA (WFB, UNI-HB, BLG);
✓İTALYA (GTC-PA, UNICAL, R&D.LOG, INNOVA SPA);
✓BULGARİSTAN (EAEMDR, RU, BRP, BDZ EAD)
 
Toplam süresi 36 ay olan ve toplam bütçesi 1,62 milyon Avro olarak kabul edilen Proje ile Marmara bölgesinin lojistik ve taşımacılık sektörlerinin bir analizi yapılacak, temel gelişme alanları tespit edilecek, bölgede faaliyet gösteren lojistik ve taşımacılık sektörünün uluslararası tanınırlığı arttırılacak, bölgede farklı lojistik ve taşımacılık alanlarının birbirleri ile entegrasyonunu sağlamaya yönelik çok yönlü modeller geliştirilecek ve Proje sonunda bölgemizde uluslararası arenada tanınan lojistik ve taşımacılık kümelenmesinin oluşumu tamamlamış olacaktır.
 
Genel Müdürlüğümüzce Türkiye’de denizcilik sektöründe faaliyet gösteren firmaların yerli ve yabancı kaynaklardan faydalanabileceği teşvik, hibe, kredi ve destek uygulamaları ile ilgili olarak kapsamlı bir çalışma yapılmış olup bu çalışmanın denizcilik sektörünün tüm alanlarında faaliyet gösteren ve göstermek isteyen başta küçük ve orta ölçekli olmak üzere tüm firmalarla paylaşılabilmesi ve bu imkanlardan faydalanma yollarının anlatılmasını amaçlayan toplantılar düzenlenecektir.
 
Daha fazla ilgilinin yararlanabilmesi amacıyla farklı şehirlerde düzenlenecek olan ve aynı içeriğe sahip söz konusu toplantıların ilki İMEAK Deniz Ticaret Odasında 28 Haziran 2013 tarihinde saat 14:00’de ikincisi ise Mersin Deniz Ticaret Odasında 02 Temmuz 2013 tarihinde saat 14:00’de gerçekleşecektir.
 
Toplantı/ Etkinlik Duyuruları ve Müracaatları
Yukarıda anılan toplantılarla birlikte başlatılacak olan yeni bir uygulama ile Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü uhdesinde ve koordinesinde düzenlenecek olan etkinlik ve toplantılar bundan böyle www.denizticareti.gov.tradresinde ilan edilecek ve katılmak isteyenlerin sitemizin sağ tarafında bulunan “Toplantı Duyuru ve Müracaat Formu” bölümüne tıklaması ve ilgili toplantıya ait kayıt formunu doldurması yoluyla müracaatları gerçekleştirilecektir.
 
Böylelikle yürüttüğümüz çalışmaların daha geniş kitlelere daha hızlı şekilde duyurulması ve katılımlarının artması yoluyla daha verimli sonuçlar elde edileceği öngörülmekte olup, sektörümüzün internet sitemizi düzenli olarak takip etmeleri önemle tavsiye olunduğu hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
 
Şu an sitede bulunan toplantı duyurusu:
1) Türkiye’de denizcilik sektöründe faaliyet gösteren firmaların yerli ve yabancı kaynaklardan faydalanabileceği teşvik, hibe, kredi ve destek uygulamaları ile ilgili bilgilendirme toplantısı:
 
a. 28 Haziran 2013 Saat 14:00 İMEAK DTO Toplantı Salonu
b. 02 Temmuz 2013 Saat 14:00 MERSİN DTO Toplantı Salonu
 
olup Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
Recep DÜZGİT
Yönetim Kurulu Başkanı
 
 
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz