Menu

Duyurular


Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 063-052 =  30/01/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 30/01/2012 tarih ve  376-58/2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“ “Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 28.01.2012 tarih ve 28187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, ekte sunulmaktadır.

 

Söz konusu Değişiklik Yönetmeliği’nde dikkat çeken bazı önemli hususlar,

 

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(1) Mevcut tesisler için kısmi işletme izninin 10/8/2014 tarihine kadar, işletme izninin ise 10/8/2015 tarihine kadar alınması zorunludur.”

 

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Çelik yapılı yüzer havuzların planlarına göre konstrüksiyon elemanlarının, beton yapılı yüzer havuzların ise betonarme dışındaki konstrüksiyon elemanları kalınlıklarının ölçümünü içeren yetkilendirilmiş kuruluşlardan alınacak klas sörvey uygunluk raporunun bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren beş yılda bir İdareye ibrazı gereklidir. Mevcut yüzer havuzlar için 31/12/2012 tarihine kadar yüzer havuz işletme izin belgesi alınması zorunludur.”

 

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç sene içerisinde” ibaresi “10/8/2015 tarihine kadar” olarak ve aynı fıkradaki “12/10/2004 tarihinden sonra” ibaresi “13/2/2009 tarihinden sonra” olarak değiştirilmiştir.

 

şeklindedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1 : Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz