Menu

Duyurular


Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri İşletme İzni ve Yüzer Havuz İşletme İzinleri Süre Uzatımı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 434-347 =22/06/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19.06.2020 tarih ve 1690-736/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün 19.06.2020 ve 10659811-115.02.01-E.30226 sayılı yazısında özetle; Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik kapsamında süreli olarak düzenlenen İşletme İzni ve Yüzer Havuz İşletme İzni ile faaliyet göstermekte olan tersane, tekne imal yeri ve çekek yerlerinin işletim devamlılığının sağlanmasına yönelik olarak,

- Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenmiş ve geçerlilik süresi 28.06.2020 tarihinde sona erecek İşletme İzni Belgesi ve Yüzer Havuz İşletme İzni Belgesi sahibi firmaların İdareye müracaat etmeleri halinde, belge izin sürelerinin geçerlilik süresinin 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmasının,

- Başvuruya konu belgenin geçerlilik süresinin uzatılması durumunda yeni bir belge düzenlenmemesinin,

- Bu çerçevede yapılacak herhangi bir düzenlemenin, mer'i mevzuat kapsamındaki emniyet, güvenlik ve çevrenin korunmasıyla ilgili tedbirlerin uygulanması için istisnai bir durum oluşturmamasının,

-  Farklı Kurum ve kuruluşlarca belirlenmiş gerekliliklerin her koşulda karşılanmasının esas olduğu, mer'i mevzuat kapsamında yapılabilecek denetim ve inceleme yetkilerinin saklı kalmasının,

- Süre uzatımı dahilinde veya sonunda belgenin Yönetmelik hükümleri kapsamında yenilenmesi durumunda, yeni düzenlenecek belgenin geçerlilik süresi hesap edilirken mevcut izin belgelerinin bitiş tarihi olan 28.06.2020 tarihinin dikkate alınmasının,

17.06.2020 tarihli ve E.33139 sayılı Makam Oluru ile uygun görüldüğü,” 

Belirtilmektedir.

 Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz