Menu

Duyurular


Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yönetmeliği gereği yapılacak incelemeler, sörveyler ve verilecek belgelere yönelik 2015 yılı için belirlenmiş ücret kalemleriHk.

SİRKÜLER NO: 11.5 /714-609= 11.11.2015
 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 10/11/2015 tarih ve 4404-786/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi Yazı ile;
 
“Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yönetmeliği" gereği yapılacak incelemeler, sörveyler ve verilecek belgelere yönelik 2015 yılı için belirlenmiş ücret kalemleri Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında (http://www.tkygm.gov.tr/ ) Kıyı Yapıları Bölümünde yayınlanmaktadır.”
 
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
Ek 1: İlgi Yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz