Menu

Duyurular


Tersane Tekne İmal Ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 23.1 / 962-777 = 25/12/2020


İlgi:  25.12.2020 tarih ve 31345/2020 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘’Tersane Tekne İmal Ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‘’ yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz