Menu

Duyurular


Tekne Savaş Risk Sigortası: Listeye Geçirilen Bölgeler.

SİRKÜLER NO: 13.7 / 409-306 = 20/06/2013
 

 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 19/06/2013 tarih ve  2490-384 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“​Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) ICS Sigorta Komitesi Sekreteri Kiran Khosla imzası ile gönderilen İlgi yazıda, ICS Üyelerinden, Ortak Savaş Komitesi’nin Tekne Savaş, Grevler, Terörizm ve İlgili Tehlikelerin Listelendiği Bölgelerde son zamanlarda yapılan değişiklikleri dikkate almaları istenmekte olup, yazı Ekinde yeni liste gönderilmiştir.
 
Ortak Savaş Komitesi, Tekne Savaş, Korsanlık, Terörizm ve İlgili Tehlikelerin Listelendiği Bölgeleri yeniden gözden geçirmiş ve 12 Haziran 2013 tarihli yeni bir liste yayınlamıştır. Yeni listeye aşağıdaki değişiklikler dahil edilmiştir.
 
Eklenen           :  Togo
Düzeltme         :Gine Körfezi (Gulf of Guinea), ancak sadece 3° Kuzey Enleminin kuzeyindeki
                         Togolese, Beninese ve Nijerya İstisnai Ekonomik Bölgeleri suları.
 
Çıkarılan          :  Gürcistan
 
                          Balikpapan (SE Borneo), 25 deniz mili açığına kadar olan sular dahil
 
                         Sumetara, 5° 40’ Kuzey ve 0° 48’ Kuzey enlemi arasındaki kuzey doğu sahili
 
 Bu konudaki yorumların aşağıdaki adrese gönderilmesinin gerektiği bildirilmektedir:
legal@ics-shipping.org
          
İlgi yazı ve Eki ilişikte sunulmuştur (Ek-1).”
                                                           
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: ilgi yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz