Menu

Duyurular


Tekne İmal Yeri Tahsis Duyurusu

SİRKÜLER NO: 23.1 / 219-135 = 19/03/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 18.03.2019 tarih ve 1042-186/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“18 Mart 2019 tarihli 30718 sayılı Resmi Gazete’nin “ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI” bölümünde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden Zonguldak İli, Alaplı İlçesi, Çamlıbel Köyü 103 ada, 16, 17 parsel ve 104 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsel numaralı Taşınmazların tekne imal yeri olarak Tahsisi için duyuru yapılmış olup, bahse konu duyuru İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) “Mevzuat Duyuruları” bölümünde de yayınlandığı,”

 

 

Bildirilmektedir.

 

 

 Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz