Menu

Duyurular


Tekne Harp Sigortası

SİRKÜLER NO: 23.1 / 383-275 = 13/06/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11.06.2022 tarih ve 2228/446/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Sigortacılık Kanunu 33/A maddesi ile kurulmuş olan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın %100 hisse ile sermayeder olduğu Türk Reasürans AŞ’nin teknik işleticiliğini yaptığı Özel Riskler Yönetim Merkezi tarafından düzenlenen Tekne Harp Sigortası fiyatlarının aşağıda belirtilen koşullar kapsamında oluşturulduğu bildirilmektedir.

Doğrudan Türkiye limanı uğrağı olmaksızın Rusya Federasyonu’ndaki ve Ukrayna’daki limanlar(a)dan Joint War Committee’nin JWLA-030 ve 4 Nisan 2022 tarihli sirküleri kapsamında Türkiye'de merkez ofisi olan Türk armatörlerinin deniz nakliyat araçlarının bu bölgelere yapılacak seferlerde toplam tekne bedeli üzerinden ve aşağıda not edilen gün sayısı için aşağıdaki fiyat skalasının vergi hariç olmak üzere uygulanacağı, aşağıda not edilen günü aşan sefer süreleri için pro- rata ek prim uygulaması yapılacağı, harp teminatı verilmeden önce hasarsızlık beyanı alınacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda;

-Gemilerin açık Ukrayna limanların(a)dan yapacağı seferlere uygulanacak fiyat : %0.55 – 10 gün için,

-Gemilerin Ukrayna limanlarında kalma durumunda uygulanacak fiyat : %0.60 - 10 gün için,

-Gemilerin Azak Denizi içerisindeki Rusya Federasyonu limanların(a)dan yapacağı seferlere uygulanacak fiyat: %0.50 – 10 gün için,

-Gemilerin Azak Denizi dışarısındaki Rusya Federasyonu limanların(a)dan yapacağı seferlere uygulanacak fiyat: %0.375 – 10 gün için geçerli olduğu belirtilerek, hasarsızlık İndiriminin, teminatın bitmesi ve seferin hasarsız tamamlanması ile birlikte %50 olarak tahakkuk edileceği,''

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz