Menu

Duyurular


Tekirdağ Limanı Hizmet Tarifesi Hk.

SİRKÜLER NO: 1.5 / 0243-178 =  12/04/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 10/04/2012 tarih ve  1410-192 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“İLGİ:  a) 15.03.2012 tarih ve 133 no.lu sirkülerimiz

          b) Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Özelleşen Limanlar Takip İşleri                     

              Dairesi Başkanlığı’nın 06.04.2012 tarih ve 482 sayılı yazısı.

 

İlgi (a) sirkülerimiz ile, T.D.İ. mülkiyetinde iken Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 07.04.1997 tarih ve 97/13 sayılı kararı doğrultusunda işletme hakkı 30 yıllığına Akport Tekirdağ Liman İşletmeleri A.Ş.’ne devredilen Tekirdağ Limanı’nın, liman işleticisi şirketin talebi üzerine Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 02.03.2012 tarih ve 2012/34 sayılı kararına istinaden, mevcut İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin fesh edilerek 13.03.2012 tarihi itibariyle Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ne devredilmiş olup, bu tarih itibariyle limancılık faaliyetlerinin mevcut T.D.İ. Liman Hizmetleri Tarifesi kapsamında T.D.İ. A.Ş. tarafından yürütülmekte olduğu bildirilmişti.

 

Bu defa TDİ’den alınan ilgi (b) yazı ile;

 

Bu kapsamda, 13.03.2012 tarihi itibariyle liman fiili olarak devralındığı ve bu tarih itibariyle limanda yapılan tüm faaliyetlerin T.D.İ. A.Ş. adına yapılmakta olduğundan, Akport Tekirdağ Liman A.Ş. Hizmet Tarifesinin yürürlükten kaldırıldığı, Tekirdağ limanında hizmet almakta olan gemi acente ve donatanları, yük sahibi müşteri ve şirketlerinin yürürlükte bulunan Akport Tekirdağ Liman Hizmet Tarifesi ücret tablolarına göre gemi ve yük bağlantılarını yapmış olmaları ve bu tarifenin 14 yıldır uygulanmakta olması ve mevcut haliyle benimsenmiş olması sebepleriyle Akport Tekirdağ Liman A.Ş. tarafından uygulanmakta olan liman hizmet ücretlerinin aynen muhafaza edilerek, T.D.İ. A.Ş. Tekirdağ Liman Hizmetleri Tarifesi’nin düzenlendiği,

 

T.D.İ. A.Ş. Tekirdağ Liman Hizmet Tarifesi’nin 13.03.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği, T.D.İ. A.Ş. internet sayfasında 06.04.2012 tarihinden itibaren deklare edildiği,

bildirilmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

Ek 1 : İlgi yazı 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz