Menu

Duyurular


Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına...

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0714-579 = 21/12/2009

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca, 11/12/2009 tarih ve 27429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 Tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi İçin: İMEAK DTO