Menu

Duyurular


Tek Pencere Sistemi

SİRKÜLER NO: 8.7 / 020-019 = 20/01/2014
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan, 2014/01 sayılı “Tek Pencere Sistemi” konulu genelge ekte sunulmaktadır.
 
Bilgilerinizi rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1 : İlgi genelge
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz