Menu

Duyurular


Tek Pencere Sistemi Hk.

SİRKÜLER NO: 8.7/43-40= 20/01/2015
 

Sayın Üyemiz,
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce,  http://ggm.gtb.gov.tr/web sayfasında duyurular bölümünde yayınlanan “Tek Pencere Sistemi” konulu ve 2015/3 sayılı genelge ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                         Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek: 2015/3 Sayılı Genelge
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz