Menu

Duyurular


Tek Kullanımlık Plastiklere Getirilen Yasaklardaki Güncelleme

SİRKÜLER NO: 12.3 / 876-610 = 27/12/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23.12.2019 tarih ve 6997-883/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

a) İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 02.12.2019 tarih ve 5233/827 sayılı sirküler yazısı.

b) Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın (İnternational Chamber of Shipping-ICS) 20.12.2019 tarih ve ENV (19)12 sayılı yazısı.

“Hindistan Denizcilik Genel Müdürlüğü (Directorate General of Shipping-DGS) tarafından tek kullanımlık plastiklerin taşınması ve kullanımı ile ilgili yasaklamaya ilişkin yazı ICS'nin ENV(19)10 sayılı belgesi ve Odamız ilgi (a) sirküleri ile üyelerimize duyurulmuştur.

DGS'nin bahse konu düzenlemeyi yayınlanmasını müteakip denizcilik şirketleri, lojistik prosesleri yürürlüğe koyabilmek için uygulama çizelgesinin revize edilmesini talep etmiştir.

Bu geri bildirimlere istinaden cruise gemileri de dahil olmak üzere tüm gemilerin revize edilmiş uygulama programının tamamlanmasına ve bu kapsamda, "2019 DGS Düzenleme 5 Eki"nin yayınlanmasına kadar, Hindistan karasularında çalışılmasına DGS tarafından izin verildiği ve tek kullanımlık plastikler de dahil olmak üzere tüm atıklar için MARPOL Ek-V doğrultusunda atık kabul tesisi olanaklarından yararlanılabileceği ilgi (b) yazı ile Odamıza bildirilmiştir.

Revize edilen uygulama kapsamında liman atık alım tesisleri tarafından plastik atık deşarjlarının reddedilmesi ve benzer uygulamalar ile ilgili rapor ya da bilginin mümkün olan en kısa sürede john.stawpert@ics-shipping.org adresine gönderilmesi hususu,”

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz