Menu

Duyurular


Tehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesi

SİRKÜLER NO: 11.2  / 887-619 = 30/12/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 30.12.2019 tarih ve 7093-909/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Tehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesi 19.11.2019 tarih ve 30953 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği ve 22.01.2016 tarih ve 29601 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği'ne dayanarak T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı  Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 26.12.2019 tarih  ve 97317 sayılı Bakan Olur'u ile yürürlüğe giren Tehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesi ile 13.07.2017 tarih ve 57300 sayılı Tehlikeli Yüklerle ilgili Gözetim Hizmeti Faaliyetinde Bulunacak Gözetim Şirketlerinin Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge yürürlükten kaldırıldığı,”

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz