Menu

Duyurular


Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 20.1 / 0169-130 = 15/03/2010

 

11 Mart 2010 tarih ve 27518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Ekli “Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 21/12/2009 tarihli ve 54605 sayılı yazısı üzerine, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 13 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/1/2010 tarih ve 2010/190 sayı ile kararlaştırılmış olup, anılan karar metni ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 2010/190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz