Menu

Duyurular


Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 3.2 / 398-287 = 20/06/2022 


 

İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan 18.06.2022 tarih ve 31870/2022 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’ Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ‘’ yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


  

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz