Menu

Duyurular


Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ(No: TMKTDGM-01)

SİRKÜLER NO: 20.1 / 239-180 = 22/05/2014
 

 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, 22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ(No: TMKTDGM-01)” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi Tebliğ
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz