Menu

Duyurular


TEBİAT’ın Düzenlediği Seminer

SİRKÜLER NO: 12.2 / 0536-0440 = 08/09/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 07/09/2009 tarih ve  3833-412/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“TEBİAT’ın 05/09/2009 tarihli e-posta yazısına atfen;

 

TEBİAT (Turizm, Ekonomi, Bilimsel Araştırma, Tanıtma Merkezi) ‘ın  25-28 Eylül 2009 tarihinde Abant Palace Otel- Bolu/ABANT’ta “Kriz Ortamı Ekonomi Politikalarının Döviz Getirici Sektörler Üzerindeki Etkisi ve İhracat Teşviklerinde Yeni Boyutlar, Beklentiler, Önlemler” konulu bir seminer düzenleyeceği belirtilmekte olup, Seminer programı ve katılım ücretlerinin belirtildiği Seminer Duyurusu Ek’te sunulmuştur

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: Seminer Duyurusu

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz