Menu

Duyurular


TDİ Tarife Değişikliği

SİRKÜLER NO: 1.5 / 0158-125 = 11/03/2010

 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Limanlar Dairesi Başkanlığından alınan, 09/03/2010 tarih ve B.0.2.TDİ.0.10.01.00.105.08/954 sayılı “Tarife Değişikliği” konulu yazılarında;

 

“ Mer-i Liman Hizmetleri Tarifesi 2.1.1 / D madde hükmü yürürlükten kaldırılarak, bunun yerine, “Limana yanaşacak gemiler dışında  Limandan kalkıp Ahırkapı ve Kumkapı demirleme-demirden kaldırma, Bakırköy ve Yeşilköy demirleme mahallerine demirleme-demirden kaldırma hizmetlerine münhasıran uygulanmak üzere” 2.1.1 / İstanbul Boğazı Kılavuzluk Hizmetleri Esas Ücretler Tablosu B) Kılavuz Almanın İhtiyari Olduğu Sahalar başlıklı tarife tablosuna; (61 + 10 USD) ücret uygulamalı skalanın eklenmesi,

 

Yine, mer-i Liman Hizmetleri Tarifesi’nin,2.5. maddesinde yer almakla birlikte, bu konuda Çevre ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı’nca hazırlanan Yönetmelik gereği bugün itibariyle uygulama hükmü kalmayan Gemilerden Atıkların Alınması Hizmet Tarifesinin iptal edilerek, bundan böyle vaki olacak taleplerde Çevre ve Orman Bakanlığınca açıklanan ve deklare edilen “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü” Yönetmeliği ile belirlenen ücretlerin alınması,”

 

Denilmekte olup, gerekli düzenlemelerin www.tdi.gov.tr web sayfasında bulunan tarife sayfalarında yapıldığı bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini  ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz