Menu

Duyurular


TDİ Liman Hizmetleri Tarifesi

SİRKÜLER NO: 1.5/0121-099 = 25/02/2008

 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Limanlar Dairesi Başkanlığından alınan, 19/02/2008 tarih ve B.02.2.TDİ.0.10.01.01/205.01-34-524 sayılı "Liman Hizmetleri Tarifesi" hakkındaki yazılarında;

 

BDT ülkelerinden, Salıpazarı, Karaköy ve Zeyport terminallerine gelen yolcu gemilerine münhasıran, ihracatı teşvik etmeye yönelik ve buna paralel Gümrük Mevzuat ve Tebliğlerindeki iyileştirmelere ilişkin olarak yolcu beraberi ve ihracat rejimi kapsamında yük elleçlemelerine uygulanan mer-i Liman Hizmetleri Tarifesi 4.1.3/C maddesi; aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmiş olup, söz konusu tarife 18/02/2008 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuş olduğu bildirilmekte olup, değişikliği içeren tarife sayfası ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz. 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

 

YENİ ÜCRET TARİFESİ

 

0 – 5000 Kg            :   25 ABD Doları

5001 Kg ve üzeri      : 100 ABD Doları

Tır’lardan                : 120 ABD Doları

El Arabası               :   10 ABD Doları

Tartı (boş-dolu)       :     6 ABD Doları

Oto Ardiye              :   20 ABD Doları

 
 

Ek: 1 tarife sayfası

 

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz
 
Bilgi için: İMEAK Bölgeleri DTO