Menu

Duyurular


TDİ İstanbul Liman İşletmesi Müdürlüğü

SİRKÜLER NO: 2.5 / 560-419 = 20/10/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 20/10/2010 tarih ve  4644-503 / 2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nın 14.10.2010 tarih ve 8680-5914 sayılı yazısına atfen;

 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 04.05.2010 tarih ve 2010/29 sayılı kararı gereği,

 

1-Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’nin Türk Boğazlarında ve İzmir’de vermekte olduğu kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinden çekilmesine,

 

2-Söz konusu hizmetler ile bu hizmetlerde kullanılan ve mülkiyeti Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye kayıtlı olan kılavuzluk hizmet binaları ile ekipman, alet, edevat ve deniz vasıtalarının yedekleri ve demirbaşları ile birlikte 4046 Sayılı Kanun’un 2. Maddesinin (i) bendi çerçevesinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bila bedel devredilmesine,

 

karar verildiği ve 15.06.2010 tarihi itibariyle devir işlemlerinin gerçekleştiği,

 

3-Söz konusu karar doğrultusunda, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 08.10.2010 tarih, 450/5 sayılı toplantısında alınan 181 Sayılı Karar ile İstanbul Liman İşletmesi Müdürlüğü’nün, 23.08.2010 tarihi itibariyle İşletme statüsünden çıkartılarak Genel Müdürlük ünitesi statüsü ile İstanbul Liman Müdürlüğü’ne dönüştürüldüğü, ”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz