Menu

Duyurular


TDI IBAN Numarası

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0171-132 = 17/03/2010

 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. İstanbul Liman İşletmesi Müdürlüğünden alınan, 12/03/2010 tarih ve 1522 sayılı yazısı ile;

 

“Acente, firmalarca TDİ’den alınan her türlü hizmete karşılık yapılan ödemelerde kullanılan TDİ’ye ait Ziraat Bankası Salıpazarı Şubesi 5660756 ile Halk Bankası Salıpazarı Kurumsal Şubesi 13000003 no.u hesaplar 30.04.2010 tarihi itibariyle kullanılmayacağı,

 

09/03/2010 itibariyle TDİ’ye ait Vakıflar Bankası Salıpazarı Şubesi 00158007297027061 no.lu (IBAN NO. TR070001500158007297027061) yeni hesabın kullanıma açıldığı ve eski hesap numaraları ise yeni hesap numarası ile birlikte 30/04/2010 tarihine kadar kullanılacağı,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz