Menu

Duyurular


TDİ Bilgi Sistem Modernizasyonu Çalışması

SİRKÜLER NO: 5 .4  / 0170-131 = 16/03/2010

 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. İstanbul Liman İşletmesi Müdürlüğünden alınan, 12/03/2010 tarih ve B.02.2.TDİ.0.10.11.12/312-1476 sayılı yazısı ile;

 

“Şirket bünyelerinde Bilgi Sistem Modernizasyonu çalışmalarında kullanılmak üzere aşağıda maddeler halinde sıralanan bilgilerin güncellenmesinin gerektiği,

 

Bu nedenle; söz konusu bilgilerin üyelerimiz tarafından hazırlanarak İşletme Müdürlüklerine  posta, elden teslim veya istanbulliman@tr.net e-posta adresine göndermek suretiyle ivedi olarak ulaştırılması,”

 

İstenilmektedir.

 

Gerekli Bilgiler:

1.     Firmanın / Acentenin ticaret sicil gazetesindeki ünvanı

2.     Firmanın / Acentenin açık adresi

3.     İletişime ilişkin bilgiler (telefon, faks ve e-posta adresi)

4.     Bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik No.su

5.     Çalışılan bankanın adı, şube adı, şube kodu ve hesap IBAN no.su

6.     Firmanın / Acentenin temsil yetkisi  personelin adı, teslim sıfatı (Vekalet, Sirküler ve T.C. Kimlik Numaraları)

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Ek: 1 yazı

 

 

Bilgi için: İMEAK DTO

Dağıtım: Tüm üyelerimiz