Menu

Duyurular


TDİ A.Ş. Liman Hizmetleri Ücret Tarifesi

SİRKÜLER NO: 1.5 / 447-315 = 07/07/2022


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 06.07.2022 tarih ve 2441/514/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) A.Ş. Genel Müdürlüğü Limanlar Dairesi Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen 05.07.2022 tarih ve 5772 sayılı yazıda ;

TDİ A.Ş. Liman Hizmetleri Ücret Tarifesinin 01.07.2022 tarihinden itibaren uygulamaya konulmak üzere güncellenmesine TDİ A.Ş. Yönetim Kurulunun 03.06.2022 tarih ve 750-66 sayılı nolu kararı ile uygun görüldüğü ifade edilerek güncellenen TDİ A.Ş.Liman Hizmetleri Ücret Tarifesinin www.tdi.gov.tr adresinde yayınlandığı belirtilmektedir.

01.07.2022 tarihi itibariyle uygulanacak TDİ A.Ş.Liman Hizmetleri Ücret Tarifesi ekte yer almaktadır.’’

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz