Menu

Duyurular


TCG GÖKÇEADA Fırkateyni İrtibat Bilgileri

SİRKÜLER NO: 17.1 / 0457-0343 = 20/08/2010


İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan, 18/08/2010 tarih ve 3791-413/2010 sayılı sirkülerinde, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınan 16.08.2010 tarihli ve B.02.1.DNM-0.06.12.01.164.08-26645 sayılı yazısına atfen;

 

“Aden Körfezi’nde deniz haydutluğu ile mücadele görevini tamamlayan TCG GELİBOLU firkateyninin, 06 Ağustos 2010 tarihinde bölgeden ayrılarak Türkiye’ye intikal ettiği ve Görev Kuvveti-151 bünyesinde deniz haydutluğu ile mücadele görevine 05 Ağustos 2010- 07 Aralık 2010 tarihleri arasında TCG GÖKÇEADA firkateyninin başladığı belirtilmektedir.

 

İlgi yazıda bildirilen, Türk Bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticaret gemilerine Aden Körfezi ve mücavir bölgelerde önümüzdeki dönemde destek sağlayacak olan TCG GÖKÇEADA firkateynine ait iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır:

 

INMARSAT Telefon: 00870 764 864 564, 00870 762 104 114, 00870 600 946 222

INMARSAT Belgegeçer (Faks): 00870 600 946 133”

 

denilmekte olup, bu itibarla, anılan bölgelerde seyredecek olan gemi sahiplerinin, operatör firmaların, kaptanların, denizcilik şirketlerinin ve acentelerinin bilgilendirilmesi istenmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek-1: İlgi Yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz