Menu

Duyurular


TCDD Limanı Hizmet Listeleri

SİRKÜLER NO: 2.4 / 450-337 = 19/08/2010


T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden alınan, 18/08/2010 tarih ve B.11.2.DDY.0.82.00.09.02/02-573/3135 sayılı yazısı ile;

 

“Limanımızda kullanılmakta olan bilgisayar programına yapılan ilaveyle, aşağıda belirtilen hizmetlere ait listeler “txt” formatında ve elektronik postayla 17.08.2010 tarihinden itibaren ilgili acentalara gönderilebilmektedir.

 

-  Karadan Limana Giren Dolu-Boş Konteyner Listesi

-  Limandan Karaya Çıkan Dolu-Boş Konteyner Listesi

-  Sahada Boşalan Konteyner Listesi (FCL)

-  Ambara Boşalan Konteyner Listesi (FCL-LCL)

-  Supalan Çıkan Dolu Konteyner Listesi

-  Kesin Ardiye Listesi

 

Hizmetten faydalanmak isteyen acentaların yazılı olarak İşletmemize müracaatı gerekmektedir.”

 

denilmekte olup, Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz