Menu

Duyurular


TCDD Liman Tarifesi

SİRKÜLER NO: 1.4  / 889-621 = 31/12/2019 


“T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi Başkanlığı Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü Operasyon Müdürlüğü’nün 31.12.2019 tarih ve 60288926-573.01-E.431564 sayılı yazısında;

 

Limanlarında uygulanmakta olan TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin 2020 yılı uygulamalarını esas alan 23.12.2019 tarih ve L/2019-3 sayılı genelgesinin ekte sunulduğu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 


Ek: TCDD Liman Tarifesi

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz