Menu

Duyurular


TBGTH Kullanıcı Rehberi.

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0617-441 = 13/10/2011

 

Değerli Üyemiz,

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü' nün web sayfasından alınan bilgiye göre;


İstanbul Boğazında Gemi Trafik Hizmetlerinin 01.11.2011 tarihinden itibaren 4 sektörle yürütüleceği Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri kapsamında İstanbul Boğaz’ında mevcut olan 5 sektör uygulaması, operasyonun işlerliği göz önünde bulundurularak, Kadıköy Sektörü kuzey sınırı Boğaziçi Köprüsüne alınmış, Türkeli Sektörü güney sınırı Kavak Burnu ile Dikilikaya Feneri arasında kalan hatta çekilmiş ve Kavak ile Kandilli Sektörlerinin Kandilli Sektör adı altında birleştirilerek İstanbul Boğazı (Türkeli, Kandilli, Kadıköy, Marmara) 4 sektöre düşürülmüştür.

 

Ayrıca, gerekli düzenlemelerin yapılarak revize edilmiş TBGTH Kullanıcı Rehberi doğrultusunda yeni sektör düzeninin 01.11.2011 tarihinden itibaren uygulamaya konacağı belirtilmektedir.

 

Yeni düzenlemeye göre VHF kanallarının da;

Türkeli Sektörü-VHF kanal 11,

Sektör Kandilli-VHF kanal 12,

Sektör Kadıköy- VHF Kanal 13,

Sektör Marmara-VHF Kanal 14

 

olacağı belirtilmektedir.


TBGTH Kullanıcı Rehberi' nin yenilenmiş hali Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü' nün  http://www.kiyiemniyeti.gov.tr/UPDIR/KULLANICIREHBERI.pdf  adresinde yayınlanmıştır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz