Menu

Duyurular


TAYK Sonbahar Trofesi Deniz Harp Okulu Kupası 3. Ayak Yat Yarışları

SİRKÜLER NO: 13.7 / 788-543 = 05/12/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 05.12.2022 tarih ve 3752/887/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen 01.12.2022 tarih ve 811074 sayılı, Ek'te sunulan yazıda; 

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığı tarafından gerekli tedbirlerin alınması şartı ile 10 Aralık 2022 tarihinde 11:00-18:00 saatleri arasında, Moda Koyu - Caddebostan – Adalar Arası ve Ataköy parkurunda olmak üzere yelkenli teknelerle "TAYK Sonbahar Trofesi Deniz Harp Okulu Kupası 3. Ayak Yat Yarışı"nın yapılacağı belirtilerek, 

Seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından, bölgede dikkatli seyir yapılması ve yapılacak yelken yarışı ile ilgili olarak gemi kaptanlarının uyarılması istendiği,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


  

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz