Menu

Duyurular


Taslak Ulusal Meslek Standartları

SİRKÜLER NO: 23.1  / 126-086 = 12/02/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11.02.2019 tarih ve 585-100/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

TOBB’un 01.02.2019 tarih ve 1226 sayılı yazısına atfen;

 

“Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun, 29.01.2019 tarihli, 450 sayılı ve Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerin Güncellenmesi konulu yazısına atfen, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) koordinasyonunda Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme sektöründe yürütülen çalışmalar kapsamında “Ambarcı (seviye 3), Araç Yükleme Operatörü (seviye 3), Kapı Kantar Görevlisi (seviye 3), Kent İçi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı (seviye 4), Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü (seviye 5), Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü (seviye 4), Köprülü Vinç Operatörü (seviye 3), Liman Operasyon Planlamacısı (seviye 4), Lojistik Gümrük Takipçisi (seviye 3), Lojistik Operasyon Sorumlusu (seviye 5). Lojistik Operasyon Yöneticisi (seviye 6), Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü (seviye 3), Terminal Çekici Operatörü (seviye 3) ve İşaretçi (seviye 2)”mesleklerinde ulusal meslek standartları (UMS) ve ulusal yeterliliklerin  (UY) hazırlandığı ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21/3 maddesi uyarınca yürürlükte olan meslek standartlarının en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilmesinin gerekmekte olduğu bildirilmektedir.

 

Yazıda devamla söz konusu UMS ve UY'lere http://www.myk.gov.tr/guncelleme adresinden ulaşılabilir olduğu ifade edilerek güncelleme çalışmalarına ilişkin Deniz Ticaret Odası görüşleri istenmektedir.

 

Konu ile ilgili bilgi edinilmesi ve bahse konu UMS ve UY'lerin incelenerek, varsa güncelleme çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili görüş ve değerlendirmelerinizin, TOBB’a iletilmek üzere en geç 11.03.2019 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar mustafa.yavuzyilmaz@denizticaretodasi.org.tr   adresine gönderilmesi hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz