Menu

Duyurular


Taşıyıcı Onayı Olmaksızın Mal Teslimi / Yük Teslim Talimat Formu

SİRKÜLER NO: 8.7 / 0557-400 = 13/09/2011

 

 

Değerli Üyelerimiz,

 

Uzun zamandır sektörümüzü rahatsız eden ve bazı kesimlerde tartışmalara yol açan denizyolu ile gelen ithal yüklerin alıcılara teslimi konusunda; taşıyıcı ile alıcının ilişiğini kesmek ve taşıyıcının sorumluluğunu yerine getirdiğini belgelemek üzere T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 17.05.2011 tarih ve 14765 sayılı yazı ve eki "Yük Teslim Talimat Formu"  olmadan yükün alıcılara teslim edilmemesi hususunda yine T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü' nden alınan 09.09.2011 tarih ve 26318 sayılı yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Konu ile ilgili 9 Ağustos 2011 günü Denizcilik Müsteşarlığında yapılan ve yazının "Dağıtım" bölümünde yer alan katılımcıların da yer aldığı toplantının özünü ve neticesini belirten ekli yazının dikkatle okunmasını ve gereklerinin yapılması ve yaptırılması hususunda titizlikle hareket edilmesini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

Ek: 1 Yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz