Menu

Duyurular


Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Yetki Belgesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 885-710 = 27/11/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.11.2020 tarih ve 3215/1316/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğünün 20.11.2020 tarih ve 20941 sayılı yazısında Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğini (TİO) 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazetede yayınlandığı 01.07.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği ve söz konusu yönetmeliğin kapsam başlıklı 2. Maddesi hükmü gereğince Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün 19.11.2020 tarih ve 64908 yazısına atfen Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında düzenlenen TİO yetki belgelerinin 23.11.2020 tarihinden  itibaren tekrar bölge müdürlüklerince düzenlenmesinin uygun görüldüğü belirtilerek Odamız üyelerinin bu konuda bilgilendirilmesi istenmektedir.

Bu itibarla Odamız üyesi karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu veya bu taşıma türlerinin entegrasyonuna dayanan kombine taşımacılık alanında faaliyet gösteren firmaların taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi başvurularının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine yapılması,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz