Menu

Duyurular


Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmeliği Taslağı

SİRKÜLER NO: 4.1 / 960-723 = 29/12/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29/12/2017 tarih ve 4861-785/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

T.C.Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmeliği Taslağının yayınlandığı tespit edilmiş olup, Bakanlıktan bahse konu Taslağın resmi bir yazı ile İMEAK Deniz Ticaret Odası’na gönderilmesi talep edilmiştir.

 

Bahse konu Genel Müdürlüğün web sayfasında yayınlanan Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmeliği Taslağı ekli olup, Taslağa ilişkin görüşlerinizin en geç 12 Ocak 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar MEAK Deniz Ticaret Odası’na gönderilmesi hususu,

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz