Menu

Duyurular


Tasfiye Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 8.1 / 413-310 = 25/06/2013
 
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 25 Haziran 2013 tarih ve 28688 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, “Tasfiye Yönetmeliği” ekte  sunulmaktadır.
 
Yayımlanan yeni Tasfiye Yönetmeliği ile birlikte 7.10.2009 tarih ve 27369 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Tasfiye Yönetmeliği yürürlükten kalkmıştır.
 
Yeni Yönetmeliğin; geçici 2 ve 3 üncü maddeleri yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise 01/09/2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
Recep DÜZGİT
Yönetim  Kurulu Başkanı
                                                                                                   
 
 
Ek 1: Tasfiye Yönetmeliği
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz