Menu

Duyurular


Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Hizmet Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SİRKÜLER NO: 8.7 / 0721-585 = 25/12/2009

 

Gümrük Müsteşarlığı’nca, 23/12/2009 tarih ve 27441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Hizmet Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 Tebliğ

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi İçin: İMEAK DTO