Menu

Duyurular


Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Ambar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 8.1 / 478-359 = 24/07/2013  

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 24/07/2013 tarih ve 28717 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, “Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Ambar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik" aşağıda sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
Emin Eminoğlu
Genel Sekreter
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz
 
 
 24 Temmuz 2013  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28717
YÖNETMELİK
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TASFİYE İŞLETME BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ AMBAR
YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR
YÖNETMELİK

          MADDE 1 – 2/7/2004 tarihli ve 25510 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Ambar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
          MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/9/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
          MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.