Menu

Duyurular


Tarifeler

SİRKÜLER NO: 1.5 /  884-618 = 30/12/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27.12.2019 tarih ve 7091-902/2019 sayılı yazısı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Limanlar Dairesi Başkanlığı’nın 26.12.2019 tarih ve 38400 sayılı yazısına atfen;

 “Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden alınan 26.12.2019 tarih ve 38400 sayılı yazı ile TDİ Liman Hizmetleri Ücret Tarifesi'nin yeniden güncellendiği ve yapılan değişikliklerin Yönetim Kurullarınca 24.12.219 tarih ve 682-122 sayılı kararı ile uygun görüldüğü,

Bu kapsamda, 01.01.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe konulacak TDİ Liman Hizmetleri Ücret Tarifesi'nin www.tdi.gov.tr adresinde yayınlandığı hususu,” 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz