Menu

Duyurular


Tali Acentelik ve Acente Bot Servis Ücretleri

SİRKÜLER NO: 3.1 / 920-717 = 29/11/2021 


Değerli Üyelerimiz,

Muhtelif Gemi Tali Acenteleri ve motor-bot servisi yapan şirketlerin, Derneğimiz Yönetim Kurulu'na göndermiş olduğu 25.11.2021 tarihli yazılarında;

‘’Türk Boğazları’nda (İstanbul ve Çanakkale'de) , Gemi Tali-Acenteliği ve  Bot Servisi Hizmetlerini yerine getirmekte olan bizler, bilindiği üzere Derneğinizin, 29 Aralık 1993 tarih ve 11/73 sayılı tutanağı gereği, TL bazlı tarife yerine ABD Doları bazlı tarifeye bağlanmış ve söz konusu tarife   1 Ocak 1994 tarihinden 1 Temmuz 2005 tarihine kadar herhangi bir değişikliğe uğramadan sabit olarak geçerli kalmıştır. 1 Temmuz 2005 tarihinde Yönetim Kurulu’nuzun uygun görmesi üzerine yapılan düzenlemenin İstanbul-Güney Bölgesi (Zeyport) ile ilgili bölümü ise 1 Ekim 2005 tarihinden geçerli olmak üzere mesafeden dolayı motor bot servis ücretlerinde indirimler yapılarak yine sirküle edilerek Acentelik El Kitabı'nda da yayınlanmıştır. Daha sonra Yönetim Kurulunuzun 1 Nisan 2008 tarihinde “Tali-Acentelik Hizmetleri ve Bot Servisleri Ücret Tarifeleri” yayımlanarak yürürlüğe konulmuş ve söz konusu tarife ile uygulanacak kur ABD Doları'ndan EURO’ya dönüştürülmüştür.

1 Nisan 2008 tarihinden bu yana aradan geçen onüç yılı aşkın süre içerisinde acenteliğini yapmakta olduğunuz gemilere 24 saat 365 gün boyunca kesintisiz hizmet vermekte olan acente botlarının gerek işletme gerekse de yatırım maliyetlerinde çok büyük oranlarda artışlar meydana gelmiş ve konu Tarife  acente botu faaliyetlerinin sağlıklı ve geliştirilebilir şekilde süreklilik arz etmesini imkansız hale getirmiş bulunmaktadır.

Şöyle ki; sadece içinde bulunduğumuz yıl içerisinde, 1 Ocak 2021– 25 Kasım 2021 tarihleri arasında bizlerin kullanmakta olduğu ÖTV’siz motorin litre fiyatı 3,5604 TL/LT’den 9,7700 TL/LT’ye  % 174,41 oranında artmış bulunmaktadır. Aynı dönemde TL karşısında USD % 69,94 oranında EUR ise % 55,24 oranında artmış bulunmaktadır. Ekli tabloda bu değişimleri çok daha net olarak gözlemleyebileceğiniz   ÖTV’siz MOTORİN / USD / EURO değişim tablosu bulunmaktadır.                  

Belirttiğimiz gibi; tarifenin yürürlükte olduğu 13 yıllık dönemde sadece işletme maliyetleri değil, yatırım maliyetleri de çok büyük ölçüde artmıştır. Sizlere vermekte olduğumuz tali-acentelik  hizmetinin en önemli unsurlarından biri olan acente botları 2008 yıllarında; genelde tek motorlu  ve ortalama 10-12 deniz mili sürat yaparken, artık bu botlar sizlerden gelen talepler doğrultusunda günümüz şartları için yetersiz gelmeye başladığından  eski botların yerini  çift motorlu, vinç donanımlı ve  ortalama 20-25 deniz mili sürat yapan modern botlar almıştır ki, söz konusu yeni botların yatırım maliyetleri 2008 yıllarında kullanılmakta olanlara göre EUR bazında dahi yaklaşık üç misli artmış durumdadır. (100,000.EUR-125,000.EUR inşa edilebilen bir Acente Botunun günümüz ihtiyaçlarına göre olan yeni inşa maliyeti bugün 350,000.EUR-400,000.EUR mertebesinde ve hatta daha da üstündedir)  Aynı şekilde modern acente botlarının işletme maliyetleri de yine döviz bazında dahi eskiyle mukayese edilemeyecek kadar (motorin sarfiyatı, yedek parça ve tamirat giderleri, 24 saat 365 gün kesintisiz, hafta sonu, bayram ve tatillerde gemi adamı çalıştırmanın istihdam maliyetleri) artmış bulunmaktadır.

Dolayısıyla, mevcut tarife uyarınca hizmet veren bot acentelerinin hizmetlerini sürdürülebilirliği tehlikeye girdiği açıktır.

Tüm bu sebeplerle, Tali-Acentelik Hizmetleri ve Bot Servisleri Ücret Tarifesi'nin ekte tarafınıza sunulduğu haliyle güncellenmesi, tüm üyelerinize sirküler edilmesini ve Derneğiniz Liman El Kitabı'nda yayınlanmasını bilgilerinize arz ederiz.’’

denilmektedir.

Derneğimiz Yönetim Kurulu, söz konusu talebi incelemiş ve talebin, haklı gerekçelere dayanmasından dolayı yerinde görerek, Derneğimiz El Kitabında değişikliklerin yapılmasına ve durumu üyelerinin bilgisine sunmaya karar vermiştir.

01 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak bu tarifelerle ilgili değişiklikler ve değişiklik gerekçelerini gösteren grafik ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek 1: Grafik Ötvsiz Yakıt-USD-EURO

Ek 2: Tali Acentelik ve Acente Bot Servis Ücretleri Tarifesi

Dağıtım: Tüm üyelerimiz