Menu

Duyurular


Tali Acentelik ve Acente Bot Servis Ücretleri

SİRKÜLER NO: 3.1 / 712-404 = 20/11/2023  


Değerli Üyelerimiz,

Muhtelif Gemi Tali Acenteleri ve motor-bot servisi yapan şirketlerin, Derneğimiz Yönetim Kurulu'na göndermiş olduğu 30.10.2023 tarihli yazılarında;

‘’ Bizler Türk Boğazları’ nda (İstanbul ve Çanakkale'de) kendisine ait ya da 3. Gerçek veya tüzel kişilerden kiraladığı botlar marifetiyle uğraklı ya da uğraksız geçen/demirleyen gemilere bot servisi ve tali- acentelik hizmetleri vermekteyiz.


Vermekte olduğumuz bu hizmetlerin tarifesi ile ilgili olarak; en son işletme ve yatırım maliyetlerinin çok fazla artması sebebiyle 25.11.2021 tarihli dilekçemize istinaden “Tali-Acentelik ve Bot Servis Ücretleri” yeniden düzenlenmiş ve 01.12.2021 tarihli tarife olarak yayımlanmıştı.

Bu defa duruma Tali-Acentelik ve Bot Servis Ücretlerinin arttırıldığı 25.11.2021 tarihi sonrası 25.11.2021-30.10.2023 dönemi değerlerine bakıldığında;

 

25.11.2021

30.10.2023

Artış Oranı

*Bir Gemi Adamı Net Ücreti Usta Gemici (Kaptan)

4.443,00-TL

21.500,00-TL

383,91%

* Asgari Ücret

2.825,90-TL

11.402,00-TL

303,48%

*ÖTV'Siz Motorin

9,7700-TL

31,1500-TL

218,83%

*EUR Kur

14,1779-TL

29,6786-TL

109,33%

 

oranlarında arttığı görülecek olup, “İŞÇİLİK/ÖTV’siz MOTORİN/EURO” değişim tablosu ekte tarafınıza sunulmuştur. (Ek.1)

Yukarıda belirtilen gerçekler ışığında; özellikle 2023 yılı içerisinde çift motorlu, vinç donanımlı ve ortalama 20-25 deniz mili sürat yapan modem botların yatırım ve işletme maliyetleri olağanüstü şekilde, döviz bazında dahi eskiyle mukayese edilemeyecek kadar (motorin sarfiyatı, yedek parça ve tamirat giderleri, 24 saat 365 gün kesintisiz, hafta sonu, bayram ve tatillerde gemi adamı çalıştırmanın istihdam maliyetleri) artmış olması sebebiyle mevcut tarife uyarınca hizmet veren bot acentelerinin hizmetlerini sürdürülebilirliği tehlikeye girdiği açıktır.

Tüm bu sebeplerle, “Tali-Acentelik Hizmetleri ve Bot Servisleri Ücret Tarifesi”' nin ekte tarafınıza sunulduğu haliyle güncellenmesi, tüm üyelerinize sirküler edilmesini ve Derneğiniz Liman El Kitabı'nda yayınlanmasını bilgilerinize arz ederiz.’’ denilmektedir.

Derneğimiz Yönetim Kurulu, söz konusu talebi incelemiş ve talebin, haklı gerekçelere dayanmasından dolayı yerinde görerek, Derneğimiz El Kitabında değişikliklerin yapılmasına ve durumu üyelerinin bilgisine sunmaya karar vermiştir.

01 Aralık 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak bu tarifelerle ilgili değişiklikler ve değişiklik gerekçelerini gösteren grafik ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

Ek 1: 25.11.2021-30.10.2023 Tarihleri Arasında Ötv'siz Motorin/Asgari Ücret/Eur Değişim Grafiği.

Ek 2: Tali Acentelik ve Acente Bot Servis Ücretleri Tarifesi.

Dağıtım: Tüm üyelerimiz