Menu

Duyurular


Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No:9)

SİRKÜLER NO: 11.5 / 949-713 = 26/12/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25/12/2017 tarih ve 4835-776/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

"Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   (Seri: A Sıra No: 9)" 23.12.2017 tarih ve 30279 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, bahse konu Değişiklik Tebliği,


"MADDE 2 – Aynı Tebliğin Birinci Kısım, İkinci Bölümünün "V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları" başlıklı bölümünün 4. Fıkrasında;

 

4. 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli tarifelerde yer alan ticaret sicil harçlarından kayıt ve tescil harçları, noter harçlarından senet, mukavelename ve kâğıtlardan alınan harçlar, tapu ve kadastro harçlarından tapu işlemlerine ilişkin alınan harçlar, gemi ve liman harçları ile (8) sayılı tarifeye konu harçlar (diploma harçları hariç) ve trafik harçlarına mevzu işlemlerde," hükmü yer almaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz