Menu

Duyurular


Süveyş Kanalı Geçiş Ücretleri ile ilgili olarak Süveyş Kanalı İdaresi'nin ICS'e yanıtı Hk.

SİRKÜLER NO: 1.10 / 057-047 =  26/01/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 26/01/2012 tarih ve  355-54/2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“İlgi: (a) Süveyş Kanalı Geçiş Ücretleri ile ilgili 15.12.2011 /4751 tarih ve sayılı, Sirküler No:653/2011

         Sirküler yazımız.

         (b) Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan (ICS) alınan 18.01. 2012 tarih ve CAN(12)01 sayılı yazı ve Eki.

 

“İlgi (a) Sirkülerimiz ile, Süveyş Kanalı İdaresi'nin (SCA) kısa zaman önce, Süveyş Kanalı geçiş ücretlerinde artışlar olduğunu, söz konusu artışların 1 Mart 2012'de yürürlüğe gireceğini, bu konudaki programa aşağıdaki web bağlantısından ulaşılabileceğini bildirdiği belirtilmişti:

 

http://www.suezcanal.gov.eg/TollkCirculars.aspx

 

Söz konusu yazıda, ICS'in bu hususta Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı ve İdari Müdürü Amiral Ahmed A. Fadel'e hitaben bir mektup taslağı hazırlamış olduğu, mektubun destek sağlamaları için diğer Yuvarlak Masa (Round Table)üyelerine de gönderileceği bildirilmişti.

 

ICS'den yeni alınan İlgi (b) yazıda ise, Süveyş Kanalı İdaresi tarafından açıklanan Süveyş Kanalı Geçiş Ücretlerindeki artışla İlgili Yuvarlak Masa mektubuna cevaben Kanal İdaresi'nden bir mektup alındığı, bu mektupta Kanal İdaresi'nin, önerilen Süveyş Kanalı Geçiş Ücretlerini erteleme veya azaltma talebini reddetmiş olduğu bildirilmektedir. İlgi (b) yazı Ekindeki Süveyş Kanalı İdaresi'nin mektubunda bu hususta aşağıdaki gerekçeler sıralanmaktadır:

 

1-Süveyş Kanalı İdaresi (SCA) dünya çapındaki ekonomik krizin ve bunun küresel denizcilik endüstrisi üzerindeki ciddi etkisinin farkında olarak 2009 - 2011 yılları arasında Süveyş Kanalı geçiş ücretlerini sabit tutmuştur ve bazı tipten gemiler için olan teşvikleri ve indirimleri de değişmeden bırakmıştır; 1996'dan 2005 yılına kadar beş yıl süreyle transit geçiş ücretlerini ise dondurmuştur. Kanal geçiş ücretlerinde bundan sonra yapılan artışlar marjinal ve enflasyon oranlarından daha az olmuştur.

 

2-Süveyş Kanalını daha da genişletmek ve derinleştirmek için devamlı olarak geliştirme projelerinin uygulanması ve gemilerin emniyetli bir şekilde transit geçmelerini sağlamak üzere seyir yardımcıları ve güvenlik sistemlerinin kalitesini yükseltme amacı ile, Süveyş Kanalı idaresi çok büyük yatırım masraflarına girmektedir. Süveyş Kanalı ve bunun gelirleri üzerinde kötü etkileri ile mevcut malî kriz devam ederken, Süveyş Kanalı İdaresi, Kanalın dünya taşımacılığına hizmet etmedeki rolünü koruması isteği ile Kanalı genişletmiş, derinleştirmiş ve Ocak 2010'da kanalın müsaade edilebilir draftını (geminin yüzebileceği derinlik) 66 ayağa (ft) çıkarmıştır; aynı zamanda Süveyş Kanalı İdaresi (SCA) gemilerin Kanal'dan geçişinin koruma altına alınmasını güçlendirecek diğer geliştirme projelerini de düşünmektedir.

 

3-Tüm belirtilere göre, geçen yılın oranından biraz daha düşük olmakla birlikte, 2012 yılında dünya ticaret hacminde bir büyüme olacağı beklentisi vardır. Aynı durum gemi kiralama ve navlun oranları için de söz konusudur.

 

4-Kanal geçiş ücretlerindeki değişikliklerin açıklanmasından üç ay önce bildirimde bulunulması, Süveyş Kanalı İdaresi'nin (SCA), Kanalın açılış töreni yapıldığından beri uyduğu bir husus olup, 5 Ocak 1856 tarihli ikinci İmtiyaz Kararnamesine de uygundur.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Amiral Ahmed A. Fadel imzalı söz konusu mektupta, Süveyş Kanalı'nın gemi işletmecileri ve armatörler bakımından en iyi bir tercih olabilmesi için Süveyş Kanalı İdaresi'nin, günlük bir esas dahilinde tüm ekonomik değişiklikleri ve çeşitli tipten gemiler için dünya taşımacılık trafiğini dikkatle izlediği, bu konudaki görüşler ve yorumları almaktan memnuniyet duyacağı da belirtilmiştir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek 1: ilgi (b) yazı ve eki

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz