Menu

Duyurular


Suriye Hk.

SİRKÜLER NO: 15.3 / 486-387 = 21/07/2008

 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 17/07/2008 tarih ve 363/2008 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

İlgi: (a) T.O.B.B.’nin 08/07/2008 tarih ve 0411/28983 sayılı yazısı

     (b) T.O.B.B.’nin 11/07/2008 tarih ve 0411/29800 sayılı yazısı

 

İlgi (a) ve (b)  ile alınan yazılarda;

        

1.       Türkiye - Suriye Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde, Türkiye’den Suriye’ye ihraç edilen Türk menşeli mallara ait menşe şahadetnamesi ve faturaların konsolosluk tasdik harcından muaf olduğu,

 

2.       Şam Büyükelçiliğimizden ahiren alınan bir mesajda, 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Suriye’nin kara ve deniz sınır kapılarından çıkış yapan yabancılardan 500 SL, havalimanlarından çıkış yapan yabancılardan ise 1500 SL harç alınmasının kararlaştırılmış olduğu,

bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz