Menu

Duyurular


Suriye Deniz Ticaret Odası

SİRKÜLER NO: 9.1 / 0155-123 = 09/03/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 09/03/2010 tarih ve  1107-132/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“İlgi (a)  Suriye Deniz Ticaret Odası’nın 04.02.2010 tarih ve 173/2010  sayılı yazısı

      (b)  09.02.2010 tarih ve 76 / 2010 sayılı Sirküler yazımız.

 

 

İlgi (a) yazıya istinaden  İlgi (b) Sirkülemiz ile üyelerimize duyurulan; Suriye Deniz Ticaret Odası ile  Odamız ile imzalanan Mutabakat Anlaşması’nın ışığında; Suriye’ye ait doküman, mektup ve evraklarda, Suriye Deniz Ticaret Odası Başkanı’nın imza ve mührünün bulunması halinde, özellikle vergi muafiyeti olan yükler konusunda, söz konusu dokümanların yasallığı ve geçerliliği hakkında, üçüncü bir tarafın onayına lüzum duyulmadan, bu konuda şüpheye yer verilmemesi gerektiği konusu, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile görülen lüzüm üzerine tekrar istişare edilmiştir.  

 

Suriye’de vergi mükellefiyeti olan şahısların, Türkiye’deki muhataplarına vergi muafiyeti ile ilgili sundukları Mükellefiyet Belgeleri’nin, T. C. Maliye Bakanlığı birimlerinde geçerli olması için,  Suriye Maliye Bakanlığı ilgili birimlerinden alınmış olması ve Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış olması gerektiği ifade edilmiştir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz