Menu

Duyurular


Süresi Dolan Gemi Acenteliği Kimlik Kartlarının Yenilenmesi

SİRKÜLER NO: 11.2 / 0190-145 = 29/03/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 29/03/2010 tarih ve  0536-67/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgi doğrultusunda, gemi acenteliği yenileme eğitim seminerlerine katılarak kimlik kartlarının süresini uzatan gemi acenteliği kimlik kartı sahiplerinin, Ek’te yer alan dilekçe örneği ve istenen belgelerle birlikte Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları yeterli olacaktır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

EK : Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartının geçerlilik süresi dolması nedeniyle kartın yenilenmesi için dilekçe örneği (1 sayfa)”

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz