Menu

Duyurular


Sümer Holding A.Ş. ve DMO’ne Ait Taşınmazların Özelleştirilmesi

SİRKÜLER NO:23.1 / 417-332 = 19/06/2008

 

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 17/06/2008 tarih ve 3195/308 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan alınan ilgi yazıda, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, Sümer Holding A.Ş.’ye ait Adıyaman, Balıkesir, Samsun taşınmazları ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne ait İzmir taşınmazının “satış” yöntemi ile  özelleştirilmesi amacıyla ihaleye çıkıldığı bildirilmiştir.

 

İhale metni ekte sunulmuş olup, Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 ihale metni

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz